Κυλιόμενα Ράφια

Κυλιόμενα Ράφια

Από την εταιρεία ΔΡΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό Καλλιρρόης 69-71, Αθήνα – Νέος Κόσμος μπορείτε να προμηθευτείτε το Κυλιόμενο σύστημα ραφιών.

Τα σύστημα Κυλιόμενων ραφιών από τ.Dexion είναι κατάλληλο για αρχειοθέτηση. Αποτελείται από έναν αριθμό παράλληλων αρχειοθηκών, οι οποίες μετακινούνται επάνω σε ράγες χειρονακτικά εύκολα από το τιμόνι. Δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης του φακέλου που επιθυμείται, χωρίς την ανάγκη μόνιμων διαδρομών και έτσι εξοικονομείται χώρος και διπλασιάζεται η χωρητικότητα του αρχείου.

Συμβουλευτείτε μας για τα υλικά που θα χρειαστείτε για την κατασκευή σας.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: Μέτρηση, Μελέτη, Σχεδιασμό, Μεταφορά, Εγκατάσταση, Απεγκατάσταση και Ειδικές κατασκευές.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ